تنها نماینده ایران در جشنواره هندیکپ فرانسه

Home / تنها نماینده ایران در جشنواره هندیکپ فرانسه

تنها نماینده ایران در جشنواره هندیکپ فرانسه
انیمیشن کوتاه «منو ببین» به کارگردانی رضا مهران فر به سومین دوره جشنواره بین‌المللی Handicap  فرانسه راه یافت.

تنها نماینده ایران در جشنواره هندیکپ فرانسه

انیمیشن کوتاه «منو ببین» به کارگردانی رضا مهران فر به سومین دوره جشنواره بین‌المللی Handicap  فرانسه راه یافت.
تنها نماینده ایران در جشنواره هندیکپ فرانسه