تمرینات ویژه برای بیرانوند/ عالیشاه آسیب دید

Home / تمرینات ویژه برای بیرانوند/ عالیشاه آسیب دید

تمرینات ویژه برای بیرانوند/ عالیشاه آسیب دید
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز سه‌شنبه را با تغییر زمان از ساعت 17 و 30 دقیقه آغاز کرد، در جریان این تمرین بیرانوند تمرینات ویژه‌ای را دنبال کرد.

تمرینات ویژه برای بیرانوند/ عالیشاه آسیب دید

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز سه‌شنبه را با تغییر زمان از ساعت 17 و 30 دقیقه آغاز کرد، در جریان این تمرین بیرانوند تمرینات ویژه‌ای را دنبال کرد.
تمرینات ویژه برای بیرانوند/ عالیشاه آسیب دید