تلاوت قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووس

Home / تلاوت قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووس

تلاوت قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووس
محفل انس با قرآن با حضور و قرائت قرآن توسط سید محمدجواد حسینی قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس برگزار شد.

تلاوت قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووس

محفل انس با قرآن با حضور و قرائت قرآن توسط سید محمدجواد حسینی قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس برگزار شد.
تلاوت قاری بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گنبد کاووس