تعامل مجلس و هلال‌احمر چالش‌های این نهاد را برطرف می‌کند

Home / تعامل مجلس و هلال‌احمر چالش‌های این نهاد را برطرف می‌کند

تعامل مجلس و هلال‌احمر چالش‌های این نهاد را برطرف می‌کند
رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت‌های قوه مقننه در کنار دولت برای حل چالش‌های فراروی این نهاد برای خدمت به مردم شد.

تعامل مجلس و هلال‌احمر چالش‌های این نهاد را برطرف می‌کند

رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت‌های قوه مقننه در کنار دولت برای حل چالش‌های فراروی این نهاد برای خدمت به مردم شد.
تعامل مجلس و هلال‌احمر چالش‌های این نهاد را برطرف می‌کند