تظاهرات مردم تونس علیه سفر محمد بن سلمان

Home / تظاهرات مردم تونس علیه سفر محمد بن سلمان

تظاهرات مردم تونس علیه سفر محمد بن سلمان
صدها تونسی علیه سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کشورشان دست به تظاهرات زدند. معترضان خشمگین وی را متهم اصلی قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد ریاض می‌دانند که دوم اکتبر سال جاری در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.

تظاهرات مردم تونس علیه سفر محمد بن سلمان

صدها تونسی علیه سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کشورشان دست به تظاهرات زدند. معترضان خشمگین وی را متهم اصلی قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد ریاض می‌دانند که دوم اکتبر سال جاری در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.
تظاهرات مردم تونس علیه سفر محمد بن سلمان