تصادف پراید با شتر 3 کشته و مصدوم برجای گذاشت

Home / تصادف پراید با شتر 3 کشته و مصدوم برجای گذاشت

تصادف پراید با شتر 3 کشته و مصدوم برجای گذاشت
فرمانده انتظامی چابهار گفت: برخورد یک دستگاه سواری پراید با شتر در شهرستان چابهار باعث ایجاد تصادف زنجیره‌ای شد و یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

تصادف پراید با شتر 3 کشته و مصدوم برجای گذاشت

فرمانده انتظامی چابهار گفت: برخورد یک دستگاه سواری پراید با شتر در شهرستان چابهار باعث ایجاد تصادف زنجیره‌ای شد و یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
تصادف پراید با شتر 3 کشته و مصدوم برجای گذاشت