تصادف مرگبار در کهنوج با 8 کشته و مجروح

Home / تصادف مرگبار در کهنوج با 8 کشته و مجروح

تصادف مرگبار در کهنوج با 8 کشته و مجروح
فرمانده انتظامی کهنوج از وقوع یک حادثه رانندگی با جهار کشته و جهار مجروح در محور کهنوج- قلعه‌گنج خبر داد.

تصادف مرگبار در کهنوج با 8 کشته و مجروح

فرمانده انتظامی کهنوج از وقوع یک حادثه رانندگی با جهار کشته و جهار مجروح در محور کهنوج- قلعه‌گنج خبر داد.
تصادف مرگبار در کهنوج با 8 کشته و مجروح