تشییع پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی

Home / تشییع پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی

تشییع پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی
پیکر سید تقی نوربخش مدیر عامل و عبدالرحمان تاج الدین معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی که عصر دیروز بر اثر سانحه تصادف به ملکوت اعلی پیوستند ، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، و کارکنان تامین اجتماعی در بیمارستان میلاد تهران تشییع شد.

تشییع پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی

پیکر سید تقی نوربخش مدیر عامل و عبدالرحمان تاج الدین معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی که عصر دیروز بر اثر سانحه تصادف به ملکوت اعلی پیوستند ، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، و کارکنان تامین اجتماعی در بیمارستان میلاد تهران تشییع شد.
تشییع پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی