تساوی یاران آزمون و شکاری مقابل آنژی

Home / تساوی یاران آزمون و شکاری مقابل آنژی

تساوی یاران آزمون و شکاری مقابل آنژی
در یک دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر روسیه، تیم فوتبال روبین‌کازان در دیداری خارج از خانه مقابل آنژی به تساوی دست یافت.

تساوی یاران آزمون و شکاری مقابل آنژی

در یک دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر روسیه، تیم فوتبال روبین‌کازان در دیداری خارج از خانه مقابل آنژی به تساوی دست یافت.
تساوی یاران آزمون و شکاری مقابل آنژی