تساوی پدیده برابر ماشین‌سازی در مشهد

Home / تساوی پدیده برابر ماشین‌سازی در مشهد

تساوی پدیده برابر ماشین‌سازی در مشهد
دیدار تیم‌های پدیده و ماشین‌سازی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

تساوی پدیده برابر ماشین‌سازی در مشهد

دیدار تیم‌های پدیده و ماشین‌سازی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.
تساوی پدیده برابر ماشین‌سازی در مشهد