ترکیه خواستار استرداد 452 مظنون کودتا شد

Home / ترکیه خواستار استرداد 452 مظنون کودتا شد

ترکیه خواستار استرداد 452 مظنون کودتا شد
وزیر امور خارجه ترکیه از درخواست این کشور برای استرداد 452 نفر از مظنونین همکاری با فتح‌الله گولن در کودتای 2016 خبر داد.

ترکیه خواستار استرداد 452 مظنون کودتا شد

وزیر امور خارجه ترکیه از درخواست این کشور برای استرداد 452 نفر از مظنونین همکاری با فتح‌الله گولن در کودتای 2016 خبر داد.
ترکیه خواستار استرداد 452 مظنون کودتا شد