تروییکای اروپایی و پترودلارهای سعودی

Home / تروییکای اروپایی و پترودلارهای سعودی

تروییکای اروپایی و پترودلارهای سعودی
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، پس از گذشت مدتی کوتاه از قتل جمل خاشقجی مقامات اروپایی ترجیح داده‌اند در این خصوص سکوت کنند.

تروییکای اروپایی و پترودلارهای سعودی

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، پس از گذشت مدتی کوتاه از قتل جمل خاشقجی مقامات اروپایی ترجیح داده‌اند در این خصوص سکوت کنند.
تروییکای اروپایی و پترودلارهای سعودی