تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود

Home / تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود

تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای مبارزه با پول‌شویی در کشور باید رد پای افراد دخیل در پول‌شویی را به‌صورت محسوس دنبال کرد.

تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای مبارزه با پول‌شویی در کشور باید رد پای افراد دخیل در پول‌شویی را به‌صورت محسوس دنبال کرد.
تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود