ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد

Home / ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد

ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد
رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی عجیب دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با همتای روس خود را لغو کرد.

ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی عجیب دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با همتای روس خود را لغو کرد.
ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد