ترامپ تغییرات اقلیمی را جدی بگیرد

Home / ترامپ تغییرات اقلیمی را جدی بگیرد

ترامپ تغییرات اقلیمی را جدی بگیرد
سناتور دموکرات آمریکایی با هشدار نسبت به خطر تغییرات اقلیمی از اقدامات دولت این کشور انتقاد کرد.

ترامپ تغییرات اقلیمی را جدی بگیرد

سناتور دموکرات آمریکایی با هشدار نسبت به خطر تغییرات اقلیمی از اقدامات دولت این کشور انتقاد کرد.
ترامپ تغییرات اقلیمی را جدی بگیرد