ترافیک سنگین در آزادراه کرج- تهران

Home / ترافیک سنگین در آزادراه کرج- تهران

ترافیک سنگین در آزادراه کرج- تهران
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در اکثر ورودی‌های شهر تهران خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه کرج- تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در اکثر ورودی‌های شهر تهران خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه کرج- تهران