تداوم گرانی چراغ خاموش خودرو با وجود نزول نرخ ارز

Home / تداوم گرانی چراغ خاموش خودرو با وجود نزول نرخ ارز

تداوم گرانی چراغ خاموش خودرو با وجود نزول نرخ ارز
نرخ ارز در شرایط کنونی با کاهش و ثبات نسبی روبه‌رو شده است، اما قیمت خودرو همچنان در مسیر گرانی می‌تازد.

تداوم گرانی چراغ خاموش خودرو با وجود نزول نرخ ارز

نرخ ارز در شرایط کنونی با کاهش و ثبات نسبی روبه‌رو شده است، اما قیمت خودرو همچنان در مسیر گرانی می‌تازد.
تداوم گرانی چراغ خاموش خودرو با وجود نزول نرخ ارز