تبریک دبیر گزینش کارکنان وزارت علوم به مناسبت سالروز نهاد گزینش

Home / تبریک دبیر گزینش کارکنان وزارت علوم به مناسبت سالروز نهاد گزینش

تبریک دبیر گزینش کارکنان وزارت علوم به مناسبت سالروز نهاد گزینش
دبیر هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی سالروز تشکیل این نهاد را تبریک گفت.

تبریک دبیر گزینش کارکنان وزارت علوم به مناسبت سالروز نهاد گزینش

دبیر هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی سالروز تشکیل این نهاد را تبریک گفت.
تبریک دبیر گزینش کارکنان وزارت علوم به مناسبت سالروز نهاد گزینش