تبریک به حاج‌صفی برای صدمین بازی ملی

Home / تبریک به حاج‌صفی برای صدمین بازی ملی

تبریک به حاج‌صفی برای صدمین بازی ملی
تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان امروز رأس ساعت 15:40 آغاز شد و همه بازیکنان به جزء سامان قدوس در تمرین حاضر بودند.

تبریک به حاج‌صفی برای صدمین بازی ملی

تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان امروز رأس ساعت 15:40 آغاز شد و همه بازیکنان به جزء سامان قدوس در تمرین حاضر بودند.
تبریک به حاج‌صفی برای صدمین بازی ملی