تأکید فرمانده مرزبانی ناجا بر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

Home / تأکید فرمانده مرزبانی ناجا بر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

تأکید فرمانده مرزبانی ناجا بر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر
فرمانده مرزبانی کشور با تأکید بر مبارزه مرزبانان دو کشور ایران و ترکیه با موضوع قاچاق گفت: نشست‌های مرزی بین دو کشور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

تأکید فرمانده مرزبانی ناجا بر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

فرمانده مرزبانی کشور با تأکید بر مبارزه مرزبانان دو کشور ایران و ترکیه با موضوع قاچاق گفت: نشست‌های مرزی بین دو کشور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
تأکید فرمانده مرزبانی ناجا بر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر