بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد

Home / بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد

بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد
وزیر امور خارجه عراق ضمن غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد.

بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد

وزیر امور خارجه عراق ضمن غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد.
بغداد تعهدی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران ندارد