بسیج اساتید دانشگاه آزاد درگذشت پدر دکتر کلانتری را تسلیت گفت

Home / بسیج اساتید دانشگاه آزاد درگذشت پدر دکتر کلانتری را تسلیت گفت

بسیج اساتید دانشگاه آزاد درگذشت پدر دکتر کلانتری را تسلیت گفت
بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی درگذشت پدر معاون فرهنگی دانشجویی این دانشگاه را تسلیت گفت.

بسیج اساتید دانشگاه آزاد درگذشت پدر دکتر کلانتری را تسلیت گفت

بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی درگذشت پدر معاون فرهنگی دانشجویی این دانشگاه را تسلیت گفت.
بسیج اساتید دانشگاه آزاد درگذشت پدر دکتر کلانتری را تسلیت گفت