بسیج، نماد گره‌گشایی از مشکلات کشور

Home / بسیج، نماد گره‌گشایی از مشکلات کشور

بسیج، نماد گره‌گشایی از مشکلات کشور
بسیج انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه دارای سازمان رزمی مشخص باشد‌، دارای یک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

بسیج، نماد گره‌گشایی از مشکلات کشور

بسیج انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه دارای سازمان رزمی مشخص باشد‌، دارای یک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلی آن را تشکیل می‌دهد.
بسیج، نماد گره‌گشایی از مشکلات کشور