بزرگداشت علامه جعفری در تهران برگزار می‌شود

Home / بزرگداشت علامه جعفری در تهران برگزار می‌شود

بزرگداشت علامه جعفری در تهران برگزار می‌شود
بزرگداشت مرحوم علامه محمدتقی جعفری، 23 آبان از سوی انجمن آثار مفاخر فرهنگی در تهران برگزار می‌شود.

بزرگداشت علامه جعفری در تهران برگزار می‌شود

بزرگداشت مرحوم علامه محمدتقی جعفری، 23 آبان از سوی انجمن آثار مفاخر فرهنگی در تهران برگزار می‌شود.
بزرگداشت علامه جعفری در تهران برگزار می‌شود