برگزاری همایش‌های استانی بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

Home / برگزاری همایش‌های استانی بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

برگزاری همایش‌های استانی بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: بسته فرهنگی، ویژه زائرین بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آماده است و در دوره‌های آموزشی استانی از هفته آینده برگزار می‌شود.

برگزاری همایش‌های استانی بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: بسته فرهنگی، ویژه زائرین بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آماده است و در دوره‌های آموزشی استانی از هفته آینده برگزار می‌شود.
برگزاری همایش‌های استانی بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان