بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ منورالفکران و دغدغه ملل راقیه

Home / بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ منورالفکران و دغدغه ملل راقیه

بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ منورالفکران و دغدغه ملل راقیه
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یک سلسله گفتمان به بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران پرداخت.

بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ منورالفکران و دغدغه ملل راقیه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یک سلسله گفتمان به بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران پرداخت.
بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ منورالفکران و دغدغه ملل راقیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *