برخورد سمند و پژو ۳کشته برجای گذاشت

Home / برخورد سمند و پژو ۳کشته برجای گذاشت

برخورد سمند و پژو ۳کشته برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس کشور از جان باختن سه هموطن براثر برخورد سمند و پژو در زاهدان خبر داد.

برخورد سمند و پژو ۳کشته برجای گذاشت

سخنگوی اورژانس کشور از جان باختن سه هموطن براثر برخورد سمند و پژو در زاهدان خبر داد.
برخورد سمند و پژو ۳کشته برجای گذاشت