برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیلیارد تلاش می‌کنیم

Home / برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیلیارد تلاش می‌کنیم

برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیلیارد تلاش می‌کنیم
رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس گفت: در تلاشیم که بتوانیم میزبانی جهانی را کسب کنیم و قول‌هایی داده شده است.

برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیلیارد تلاش می‌کنیم

رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس گفت: در تلاشیم که بتوانیم میزبانی جهانی را کسب کنیم و قول‌هایی داده شده است.
برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیلیارد تلاش می‌کنیم