بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید

Home / بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید
هم‌زمان با سفر استانی هیئت دولت به استان ‌آذربایجان غربی، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید.

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید

هم‌زمان با سفر استانی هیئت دولت به استان ‌آذربایجان غربی، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید.
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره‌برداری رسید