ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است

Home / ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است

ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است
معاون دبیرکل حزب‌الله اعلام کرد: باید با صدای بلند بگویم ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است و تحول عظیم کنونی در محوری بودن قدس، مدیون امام خمینی(ره) است.

ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است

معاون دبیرکل حزب‌الله اعلام کرد: باید با صدای بلند بگویم ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است و تحول عظیم کنونی در محوری بودن قدس، مدیون امام خمینی(ره) است.
ایران نماد و پیشتاز وحدت اسلامی است