اکران ویژه فیلم سه بعدی منظومه شمسی در آسمان نمای گنبد مینا

Home / اکران ویژه فیلم سه بعدی منظومه شمسی در آسمان نمای گنبد مینا

اکران ویژه فیلم سه بعدی منظومه شمسی در آسمان نمای گنبد مینا
همزمان با فرارسیدن هفته وحدت آسمان نمای گنبد مینا  از تاریخ 29 آبان تا 4 آذر با اختصاص سانس‌های ویژه میزبان علاقه‌مندان به موضوعات علمی و نجوم خواهد بود.

اکران ویژه فیلم سه بعدی منظومه شمسی در آسمان نمای گنبد مینا

همزمان با فرارسیدن هفته وحدت آسمان نمای گنبد مینا  از تاریخ 29 آبان تا 4 آذر با اختصاص سانس‌های ویژه میزبان علاقه‌مندان به موضوعات علمی و نجوم خواهد بود.
اکران ویژه فیلم سه بعدی منظومه شمسی در آسمان نمای گنبد مینا