انهدام 24 باند سرقت در پاتک شبانه پلیس در استان البرز

Home / انهدام 24 باند سرقت در پاتک شبانه پلیس در استان البرز

انهدام 24 باند سرقت در پاتک شبانه پلیس در استان البرز
فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام 24 باند سرقت و کشف اموال مسروقه به‌میزان 17 میلیارد تومان در استان البرز خبر داد.

انهدام 24 باند سرقت در پاتک شبانه پلیس در استان البرز

فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام 24 باند سرقت و کشف اموال مسروقه به‌میزان 17 میلیارد تومان در استان البرز خبر داد.
انهدام 24 باند سرقت در پاتک شبانه پلیس در استان البرز