انصراف ایران از حضور در جام‌‌جهانی کشتی

Home / انصراف ایران از حضور در جام‌‌جهانی کشتی

انصراف ایران از حضور در جام‌‌جهانی کشتی
تیم ملی کشتی ایران از حضور در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد.

انصراف ایران از حضور در جام‌‌جهانی کشتی

تیم ملی کشتی ایران از حضور در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد.
انصراف ایران از حضور در جام‌‌جهانی کشتی