انتصاب‌ها در جودو از روی غرض نیست/ رواج بی‌اخلاقی در ورزش

Home / انتصاب‌ها در جودو از روی غرض نیست/ رواج بی‌اخلاقی در ورزش

انتصاب‌ها در جودو از روی غرض نیست/ رواج بی‌اخلاقی در ورزش
کارشناس جودو گفت: تمامی انتصاب‌هایی که در فدراسیون جودو انجام می‌شود از روی غرض نیست و بدون نقشه قبلی انجام می‌شود.

انتصاب‌ها در جودو از روی غرض نیست/ رواج بی‌اخلاقی در ورزش

کارشناس جودو گفت: تمامی انتصاب‌هایی که در فدراسیون جودو انجام می‌شود از روی غرض نیست و بدون نقشه قبلی انجام می‌شود.
انتصاب‌ها در جودو از روی غرض نیست/ رواج بی‌اخلاقی در ورزش