انتخاب نکونام به عنوان بهترین ورزشکار سال

Home / انتخاب نکونام به عنوان بهترین ورزشکار سال

انتخاب نکونام به عنوان بهترین ورزشکار سال
امیر محمد نکونام به دلیل کسب مدال‌های رنگارنگ در رقابت‌های جهانی‌ تیراندازی از سوی فدراسیون جهانی به عنوان بهترین ورزشکار سال انتخاب شد.

انتخاب نکونام به عنوان بهترین ورزشکار سال

امیر محمد نکونام به دلیل کسب مدال‌های رنگارنگ در رقابت‌های جهانی‌ تیراندازی از سوی فدراسیون جهانی به عنوان بهترین ورزشکار سال انتخاب شد.
انتخاب نکونام به عنوان بهترین ورزشکار سال