انتخابات 1400 مانع شهردار شدن حناچی

Home / انتخابات 1400 مانع شهردار شدن حناچی

انتخابات 1400 مانع شهردار شدن حناچی
عدم تأیید حکم حناچی که قرار است به پای وزارت اطلاعات نوشته شود یک بازی دو سر برد برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیونی است که اکنون حاکمیت اجرایی کشور را بر عهده دارند.

انتخابات 1400 مانع شهردار شدن حناچی

عدم تأیید حکم حناچی که قرار است به پای وزارت اطلاعات نوشته شود یک بازی دو سر برد برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیونی است که اکنون حاکمیت اجرایی کشور را بر عهده دارند.
انتخابات 1400 مانع شهردار شدن حناچی