انتخابات لیبی بهار سال آینده برگزار می‌شود

Home / انتخابات لیبی بهار سال آینده برگزار می‌شود

انتخابات لیبی بهار سال آینده برگزار می‌شود
وزیر امور خارجه ایتالیا از احتمال برگزاری انتخابات تعیین سرنوشت لیبی در بهار سال آینده خبر داد.

انتخابات لیبی بهار سال آینده برگزار می‌شود

وزیر امور خارجه ایتالیا از احتمال برگزاری انتخابات تعیین سرنوشت لیبی در بهار سال آینده خبر داد.
انتخابات لیبی بهار سال آینده برگزار می‌شود