امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم

Home / امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم
ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و نوشت: امروز بیش هر زمان دیگری نیازمند تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ بسیجی هستیم.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و نوشت: امروز بیش هر زمان دیگری نیازمند تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ بسیجی هستیم.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم