افزایش ظرفیت منطقه اینچه‌برون با تقویت حمل‌ونقل ریلی

Home / افزایش ظرفیت منطقه اینچه‌برون با تقویت حمل‌ونقل ریلی

افزایش ظرفیت منطقه اینچه‌برون با تقویت حمل‌ونقل ریلی
وزیر راه و شهرسازی گفت: نسبت به افزایش ظرفیت حمل ریلی و توان قدرت لجستیکی منطقه اینچه‌برون باهدف ارتقا هدف‌گذاری گذشته حرکتی شتابان انجام می‌شود.

افزایش ظرفیت منطقه اینچه‌برون با تقویت حمل‌ونقل ریلی

وزیر راه و شهرسازی گفت: نسبت به افزایش ظرفیت حمل ریلی و توان قدرت لجستیکی منطقه اینچه‌برون باهدف ارتقا هدف‌گذاری گذشته حرکتی شتابان انجام می‌شود.
افزایش ظرفیت منطقه اینچه‌برون با تقویت حمل‌ونقل ریلی