افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور سلطانی‌فر و جهانگیری

Home / افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور سلطانی‌فر و جهانگیری

افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور سلطانی‌فر و جهانگیری
ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی وزیر صمت افتتاح شد.

افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور سلطانی‌فر و جهانگیری

ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی وزیر صمت افتتاح شد.
افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور سلطانی‌فر و جهانگیری