اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی کشتی آزاد و دعوت از چهره‌های قدیمی

Home / اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی کشتی آزاد و دعوت از چهره‌های قدیمی

اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی کشتی آزاد و دعوت از چهره‌های قدیمی
اردوی تیم ملی کشتی آزاد پس از سرمربیگری غلامرضا محمدی با دعوت از چهره‌های قدیمی همچون حسن رحیمی و مهدی تقوی از هفته آینده برگزار می‌شود.

اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی کشتی آزاد و دعوت از چهره‌های قدیمی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد پس از سرمربیگری غلامرضا محمدی با دعوت از چهره‌های قدیمی همچون حسن رحیمی و مهدی تقوی از هفته آینده برگزار می‌شود.
اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی کشتی آزاد و دعوت از چهره‌های قدیمی