اعلام اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی امید برای سفر به عمان

Home / اعلام اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی امید برای سفر به عمان

اعلام اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی امید برای سفر به عمان
کادر فنی تیم ملی فوتبال امید پس از انجام آخرین تمرین این تیم در تهران اسامی 22 بازیکن را جهت حضور در مسابقات تدارکاتی برابر عمان اعلام کرد.

اعلام اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی امید برای سفر به عمان

کادر فنی تیم ملی فوتبال امید پس از انجام آخرین تمرین این تیم در تهران اسامی 22 بازیکن را جهت حضور در مسابقات تدارکاتی برابر عمان اعلام کرد.
اعلام اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی امید برای سفر به عمان