اعزام ۷۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس

Home / اعزام ۷۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس

اعزام ۷۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از اعزام ۷۰۰ نفر از مشتاقان زیارت امام رضا (ع) که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده‌اند، خبر داد.

اعزام ۷۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از اعزام ۷۰۰ نفر از مشتاقان زیارت امام رضا (ع) که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده‌اند، خبر داد.
اعزام ۷۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس