اعتراض نماینده مردم بافق و مهریز به قطعی آب در این استان

Home / اعتراض نماینده مردم بافق و مهریز به قطعی آب در این استان

اعتراض نماینده مردم بافق و مهریز به قطعی آب در این استان
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی درباره قطعی آب در استان یزد و عدم توجه مسئولان تذکر داد.

اعتراض نماینده مردم بافق و مهریز به قطعی آب در این استان

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی درباره قطعی آب در استان یزد و عدم توجه مسئولان تذکر داد.
اعتراض نماینده مردم بافق و مهریز به قطعی آب در این استان