اشتغال‌زایی 15 هزار نفری در بزرگ‌ترین باغ زیتون ایران

Home / اشتغال‌زایی 15 هزار نفری در بزرگ‌ترین باغ زیتون ایران

اشتغال‌زایی 15 هزار نفری در بزرگ‌ترین باغ زیتون ایران
مدیر فنی شرکت کشت و صنعت مطهری گفت: با احداث بزرگ‌ترین باغ زیتون کشور در زمینی به‌مساحت 500 هکتار، شاهد اشتغال‌زایی 15 هزار نفر هستیم.

اشتغال‌زایی 15 هزار نفری در بزرگ‌ترین باغ زیتون ایران

مدیر فنی شرکت کشت و صنعت مطهری گفت: با احداث بزرگ‌ترین باغ زیتون کشور در زمینی به‌مساحت 500 هکتار، شاهد اشتغال‌زایی 15 هزار نفر هستیم.
اشتغال‌زایی 15 هزار نفری در بزرگ‌ترین باغ زیتون ایران