اشاره رهبر انقلاب به کدام نظریه‌پرداز آمریکایی بود؟

Home / اشاره رهبر انقلاب به کدام نظریه‌پرداز آمریکایی بود؟

اشاره رهبر انقلاب به کدام نظریه‌پرداز آمریکایی بود؟
رهبر انقلاب در بیاناتی به‌مناسبت سالروز تسخیر لانه‌ جاسوسی، اشاره‌ای کوتاه به فوکویاما مبنی بر تجدیدنظرش درباره‌ پایان تاریخ داشتند. 

اشاره رهبر انقلاب به کدام نظریه‌پرداز آمریکایی بود؟

رهبر انقلاب در بیاناتی به‌مناسبت سالروز تسخیر لانه‌ جاسوسی، اشاره‌ای کوتاه به فوکویاما مبنی بر تجدیدنظرش درباره‌ پایان تاریخ داشتند. 
اشاره رهبر انقلاب به کدام نظریه‌پرداز آمریکایی بود؟