استفاده از نیروی‌های حوزوی در مدارس سما بوشهر

Home / استفاده از نیروی‌های حوزوی در مدارس سما بوشهر

استفاده از نیروی‌های حوزوی در مدارس سما بوشهر
مدیرکل امور فرهنگی ، اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بنا به نظر دکتر ولایتی مقرر‌ شد نیروهای حوزوی در مدارس سما بکار‌گیری شوند.

استفاده از نیروی‌های حوزوی در مدارس سما بوشهر

مدیرکل امور فرهنگی ، اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بنا به نظر دکتر ولایتی مقرر‌ شد نیروهای حوزوی در مدارس سما بکار‌گیری شوند.
استفاده از نیروی‌های حوزوی در مدارس سما بوشهر