از دستگیری یک باند فساد تا الحاق 2 فروند زیردریایی به نداجا

Home / از دستگیری یک باند فساد تا الحاق 2 فروند زیردریایی به نداجا

از دستگیری یک باند فساد تا الحاق 2 فروند زیردریایی به نداجا
خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری آنا در روز گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را در یک بسته خبری می‌خوانید.

از دستگیری یک باند فساد تا الحاق 2 فروند زیردریایی به نداجا

خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری آنا در روز گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را در یک بسته خبری می‌خوانید.
از دستگیری یک باند فساد تا الحاق 2 فروند زیردریایی به نداجا