ارتقای تمام خوابگاه‌های دانشجویی به رتبه یک و دو

Home / ارتقای تمام خوابگاه‌های دانشجویی به رتبه یک و دو

ارتقای تمام خوابگاه‌های دانشجویی به رتبه یک و دو
رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه گیلان گفت: تا ۲ سال آینده تمام خوابگاه‌های دانشجویی کشور به رتبه یک و دو ارتقا می‌یابند.

ارتقای تمام خوابگاه‌های دانشجویی به رتبه یک و دو

رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه گیلان گفت: تا ۲ سال آینده تمام خوابگاه‌های دانشجویی کشور به رتبه یک و دو ارتقا می‌یابند.
ارتقای تمام خوابگاه‌های دانشجویی به رتبه یک و دو