ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق

Home / ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق

ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق
طبق معافیتی که عراق از آمریکا گرفته است این کشور می‌تواند به واردات برق و گاز از ایران ادامه دهد.

ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق

طبق معافیتی که عراق از آمریکا گرفته است این کشور می‌تواند به واردات برق و گاز از ایران ادامه دهد.
ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق